Vi hjälper er med det systematiska brandskyddsarbetet!

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft. Den gamla "Räddningstjänstlagen" bytte namn till "Lag om Skydd mot Olyckor" (SFS 2003:778).
Bland annat tydliggöra den nya lagen den enskildes skyldigheter att själv ta ansvar för att förebygga brand eller olycka.
För att uppfylla kravet i kapitel 2 i "Lagen om skydd mot olyckor", skall ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren arbete aktivt med sitt brandskydd. Detta innebär egenkontroll, dokumentation, brandskyddsutbildning för personal m m.

Vi har bland annat hjälpt HEM, Hanson & Möhring, Klaragymnasiet, Arenco, BrickPack, National Gummi, Servera R&S, Tingsrätten, Hotel Mårtensson, Hotel Eurostop och Bröderna Jansson med deras Systematiska Brandskyddsarbete.

Hör gärna av er, så hjälper vi Er!

AB Halmstads Brandservice | Verkstadsgatan 2, 302 62 Halmstad | 035-21 85 45 | info@halmstadsbrandservice.se | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad