Utrymning

Det är viktigt att all personal känner till hur hon eller han ska bete sig vid ett utrymningslarm.
Den kunskapen får man bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Företagsledningen och personalen avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna. Utrymningsövningar kan ersättas med information om den ger likvärdiga kunskaper.

Det är viktigt att man på arbetsplatserna har en väl fungerande utrymningsplan samt god beredskap för hur man ska agera om det börjar brinna eller om farlig gas strömmar ut.

Detta gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämningar m fl.


För att en utrymning skall vara trygg och säker krävs:

- Fria utrymningsvägar
- Särskilda högre krav och åtgärder vid svårutrymda arbetsplatser. Ex: Maskinrum etc.
- I vissa lokaler, larm och detektorer för manuell och i vissa fall automatiskt utlösning
- Minst ett anslag med utrymningsplan på varje våningsplan
- Första Hjälpen kunskap vid olycksfall eller skada
- I vissa utrymningsvägar, nödbelysning och skyltning


Föreskrifter om larm och utrymning på arbetsplatser finns att läsa i Arbetsmiljöverkets författning AFS 2009:2 "Arbetsplatsens utformning" och AFS 2001:1 "Systematiskt arbetsmiljöarbete".

Bestämmelser om planering och organisation av första hjälpen på arbetsplatser finns i AFS 1999:7 "Första Hjälpen och krisstöd".

Läs mer om utformningen av skyltar och markeringar i AFS 2008:13 "Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser"

Vi på Halmstads Brandservice hjälper dig att komma i gång, slutföra eller repetera pågående projekt.
AB Halmstads Brandservice | Verkstadsgatan 2, 302 62 Halmstad | 035-21 85 45 | info@halmstadsbrandservice.se | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad