AFS 1988:4

Kungörelsen innehåller regler för laddning och underhåll av blybatterier för fordon och mobila maskiner. Bland annat föreskrivs följande:

5 §
Vid underhåll av batteri skall skyddsglasögon användas.

8 §
Laddningsplats anordnad i annan lokal skall avskiljas t.ex med gul/svart linje på golv.

10 §
Förbudsskylt mot öppen eld skall finnas.

11 §
På laddningsplats skall finnas utrustning för ögonspolning.

12 §
På laddningsplats skall brandsläckare finnas.

AB Halmstads Brandservice | Verkstadsgatan 2, 302 62 Halmstad | 035-21 85 45 | info@halmstadsbrandservice.se | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad